Χώροι Εκπαιδεύσεων – Σεμινάρια στην Κύπρο

Ημερομηνία & Ώρα

07/07/2020 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

CPR & Automated External Defibrillator – Limassol

Τοποθεσία

Limassol

Κόστος με Επιχορήγηση

€78.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€150.00