Χώροι Εκπαιδεύσεων – Σεμινάρια στην Κύπρο

Ημερομηνία & Ώρα

23/10/2019 - 25/10/2019 8:30 πμ - 4:30 μμ

Τίτλος

First Aid at Work (3 days) & AED

Τοποθεσία

Limassol

Κόστος με Επιχορήγηση

€174.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€426.00

Ημερομηνία & Ώρα

30/10/2019 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

Emergency First Aid at Work – Limassol

Τοποθεσία

Limassol

Κόστος με Επιχορήγηση

€58.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€130.00

Ημερομηνία & Ώρα

31/10/2019 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

Emergency First Aid at Work – Larnaca

Τοποθεσία

Larnaca

Κόστος με Επιχορήγηση

€58.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€130.00

Ημερομηνία & Ώρα

05/11/2019 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

Emergency First Aid at Work – (English)

Τοποθεσία

Κόστος με Επιχορήγηση

€58.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€130.00

Ημερομηνία & Ώρα

12/11/2019 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

CPR & Automated External Defibrillator – Nicosia

Τοποθεσία

Nicosia

Κόστος με Επιχορήγηση

€58.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€130.00